^

Trotse bewoner van Abdij Rolduc!

De naam is Jos Eussen, ik vertegenwoordig het RCE Rhine-Meuse; het ‘Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development’ dat al bijna 10 jaar een trotse bewoner is van Abdij Rolduc. Met prachtige ruimten op de 1ste etage van de Hoeve hebben wij en al onze bezoekers nog nooit het idee gehad om naar een ‘kantoor’ te komen; de Abdij versterkt onze missie en inhoud met een authentieke beleving die een integraal onderdeel is geworden van hetgeen we doen en waar we voor staan.

Het RCE Rhine-Meuse verbindt in de regio, net als 154 RCE’s elders ter wereld, Onderwijs, Wetenschap, Bedrijfsleven en (semi-)Overheden op een zodanige wijze dat gezamenlijke leerprocessen en kennisontwikkeling ontstaan die bijdragen aan een meer duurzame wereld. We zijn daartoe formeel erkend door United Nations University, UNESCO, de EU en diverse Ministeries. Ons grensoverschrijdend plekje op de Abdij kon daarom niet meer geschikt zijn alsook de match met de visie op Leven, Leren, Reflectie en Menselijk Ontwikkeling die deze prachtlocatie en haar bewoners als haast duizend jaren kenmerkt.

Als RCE Rhine-Meuse, destijds opgericht door onze huidige Gouverneur Theo Bovens en onder meer bestuurd door Ton Goedmakers en Frans Beckers, hebben we ervoor gekozen om een volledige transitie van het Onderwijs (van basisschool tot en met Universiteit) als uitgangspunt te kiezen om ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ te realiseren. Daartoe hebben Leraren, Docenten, Ondernemers en Wetenschappers de afgelopen jaren gezamenlijk het OPEDUCA-concept ontwikkeld (zie www.opeduca.eu), nu de hoofdmoot van het werk van dit RCE. The OPEDUCA Project staat voor de ontwikkeling en werking van “OPen EDUCatoinal Areas/regions”, regio’s waarin mensen en organisaties de krachten bundelen om het leerproces van jonge mensen zo optimaal mogelijk vorm en inhoud te geven, ze sterk en weerbaar te maken zodat ze met kennis van zaken en een goed ontwikkelde persoonlijkheid de ondernemers van een meer duurzame toekomst kunnen zijn; hier in onze grensoverschrijdende Limburgse regio alsook elders op deze ene, verbonden, wereld. Meer informatie vindt u op de website van RCE >>>