^

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze horecadiensten gebruik maakt. De voorwaarden kunnen via de website van Koninklijke Horeca Nederland worden geraadpleegd. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Woerden. Wij kunnen u op verzoek kosteloos een exemplaar toesturen.

U kunt de voorwaarden hier downloaden.

Alle getoonde prijzen op de website www.rolduc.com en alle gedrukte uitgaven en advertenties van Abdij Rolduc B.V. zijn exclusief verblijfsbelasting en eventuele toeslagen.