^

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze horecadiensten gebruik maakt. De voorwaarden kunnen via de website van Koninklijke Horeca Nederland worden geraadpleegd. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Gravenhage. Wij kunnen u op verzoek kosteloos een exemplaar toesturen.

U kunt de voorwaarden hier downloaden.